Název firmy:
Auto - Poly spol. s r.o.
Sídlo firmy:
Novohospodská 148
26101 Příbram IX
Právní forma:
Telefon:
+420 318 626 936
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ48033758
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: